Algemeen – Huisartsenpraktijk Voorpoort – Vollenhove

Welkom op de site van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Voorpoort welke is gelegen in het oude Zuiderzeestadje Vollenhove.

Op onze website vindt u allerlei informatie over de huisartsenpraktijk, apotheek, openingstijden, waarneming in avond- en weekend en nog vele andere informatie.

U kunt, via onderstaande link, direct uw herhaalmedicatie online aanvragen.

Huisartsenpraktijk Voorpoort
Voorpoort 16a 8325 CM Vollenhove

Algemeen

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Voorpoort bestaat uit huisarts Mw. P.J.J. Baaten, dokters- en apothekersassistentes, een praktijkondersteuner voor chronische zorg en een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg. Zij zullen er alles aan doen om u de best mogelijke zorg te bieden.

Naast de huisartsenpraktijk is er ook een apotheek aanwezig. De openingstijden van de huisartsenpraktijk en apotheek zijn:

maandag t/m vrijdag van 08.00 uur – 17.00 uur 

Van 12.30 uur tot 13.30 uur is de praktijk gesloten.
Uiteraard is de praktijk op deze tijden wel voor levensbedreigende situaties bereikbaar.

De praktijk is telefonisch te bereiken op nummer 0527 441111. Kies 1 bij een levensbedreigende situatie.


Alleen op afspraak geopend vanwege coronavirus

In onze praktijk vinden we de gezondheid van onze patiënten en ons personeel erg belangrijk. Om de verspreiding van het corona virus te beperken is het nodig om de patiëntenstroom naar onze praktijk naar het minimale te verlagen.

Om dit te bereiken stellen we onderstaande maatregelen in:

1. Alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnen komen.

Neem niemand mee naar uw afspraak tenzij dit echt niet anders kan. Door het nemen van deze maatregel beperken we het aantal mensen die tegelijkertijd aanwezig zijn in de wachtkamer. Zo verlagen we de mate van onderling contact ter voorkoming van besmetting.

2. Kom niet naar de praktijk voor het stellen van vragen.

Bel eerst de praktijk met uw hulpvraag, de assistente overlegt met u, hoe we uw hulpvraag gaan oplossen.

3. Kom geen formulieren of brieven afhalen als dat nu niet noodzakelijk is.

Alle prikposten zijn gesloten, het is alleen mogelijk om bij medische noodzaak bloed te prikken in het ziekenhuis in Meppel en Zwolle. Alleen medisch noodzakelijke aanvragen voor röntgenfoto en/of echo worden in het ziekenhuis uitgevoerd.

4. Oudere- en kwetsbare patiënten laten we niet naar de praktijk komen.

Het corona virus is gevaarlijker voor oudere- en kwetsbare patiënten. Het beschermen van deze patiëntengroepen is daarom extra van belang. Indien een huisartsenconsult nodig is bij deze patiënten zullen wij hiervoor de patiënt thuis bezoeken.

5. Alle regulieren ketenzorgconsulten worden verplaatst naar een later moment

Bij ketenzorg (Astma, COPD, Diabetes en CVRM (controles bij hart- en vaatziekten)) consulten is er meestal geen sprake van spoed. Daarom verplaatsen we deze consulten naar een later moment.

6. Het assistentespreekuur wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke

Indien u een afspraak heeft die niet strikt noodzakelijk is dan zullen wij u bellen om de afspraak te verplaatsen.

7. Vraag herhaalmedicatie telefonisch aan (toets 2) of via onze website.

Lever geen kaartjes in bij de praktijk en doe deze ook niet in de brievenbus. Op dit moment beschikt onze leverancier over voldoende voorraad, hamsteren is niet nodig. Wij zullen contact met u opnemen als uit onze gegevens blijkt dat u nog voldoende medicatie in huis heeft.

8. Medicatie ophalen kan tussen 16.00 -17.00 uur en houdt hierbij zoveel mogelijk afstand van elkaar.

Om onderling contact zoveel mogelijk te voorkomen, vindt de uitgifte plaats via het raam van de  wachtkamer. Hierbij staat u buiten, zo verlagen we de mate van onderling contact ter voorkoming van besmetting. (Ons advies is om gebruik te maken van het gehele uitgifte-uur, kom zoveel mogelijk verspreid over dit uur)

Deze maatregelen duren zolang de RIVM dit aangeeft.

Coronavirus

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen. Op thuisarts staat vaak ook wanneer u uw huisarts of specialist kunt bellen. Bel gerust uw huisarts of specialist bij klachten. Dat blijft belangrijk, ook in deze coronatijd. Kom NIET naar de praktijk.

Voor informatie over het coronavirus kunt u de volgende websites raadplegen:

www.rivm.nl: “alles over het nieuwe coronavirus”

www.thuisarts.nl > “corona” of “ik heb klachten en ik wil me laten testen”

Via de GGD kun je een afspraak maken om je te laten testen. Bel 0800-1202

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of verhoging heeft. Ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. U hoeft de huisarts niet te bellen. Worden de klachten erger, heeft u koorts (meer dan 38 graden Celsius) én ernstige problemen met ademhalen? Neem dan contact op met de praktijk.