Klachten – Huisartsenpraktijk Voorpoort – Vollenhove

Welkom op de site van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Voorpoort welke is gelegen in het oude Zuiderzeestadje Vollenhove.

Op onze website vindt u allerlei informatie over de huisartsenpraktijk, apotheek, openingstijden, waarneming in avond- en weekend en nog vele andere informatie.

U kunt, via onderstaande link, direct uw herhaalmedicatie online aanvragen.

Huisartsenpraktijk Voorpoort
Voorpoort 16a 8325 CM Vollenhove

Klachten

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over de zorg, de juiste bejegening, over bereikbaarheid of andere zaken, dit eerst met ons bespreekt. We nemen uw klacht altijd serieus en willen graag in goed onderling overleg en in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing van de klacht komen. Via de assistente kunt u een klachtenformulier ophalen in de praktijk. Zij zal de procedure verder met u bespreken.

Komt u met ons niet tot een goede oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Op de website www.skge.nl vindt u alle informatie hierover.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.skge.nl

Voor de levering van hulpmiddelen zijn wij lid van de geschillencommissie SEMH. Bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht. Op de website www.semh.info vindt u de nodige informatie.